• نزدیک ترین بازیهای امروز 1 X 2
  Kawran Bazar Progoti - Bashundhara Kings ۱۰:۱۵
  • 3
  • 3.15
  • 2.05
  Sheikh Jamal - Arambagh KS ۱۱:۰۰
  • 1.72
  • 3.35
  • 3.95
  پریبرام(زیر۲۱) - جابلونک (زیر۲۱) ۱۱:۰۰
  • 1.61
  • 4.15
  • 3.95
  اسلوان لیبرک (زیر۲۱) - اسلاویاپراگ(زیر۲۱) ۱۱:۰۰
  • 2.8
  • 3.7
  • 2
  Aston Villa U23 - Stoke City U23 ۱۱:۰۰
  • 2.05
  • 3.6
  • 2.9
  Tottenham U23 - West Ham U23 ۱۱:۰۰
  • 2.2
  • 3.55
  • 2.65
  Italy Uni - Russia Uni ۱۱:۳۰
  • 2
  • 3.3
  • 3.3
  Brazil Uni - Usa Uni ۱۱:۳۰
  • 1.68
  • 4.15
  • 3.8
  Ireland Uni - Mexico Uni ۱۱:۳۰
  • 2.9
  • 3.3
  • 2.15
  Taiwan Uni - France Uni ۱۱:۳۰
  • 10
  • 5.5
  • 1.2
 • شرط های انتخاب شده
  هنوز هیچ شرطی بسته نشده است. برای پیش بینی بروی ضریب مورد نظر خود کلیک کنید.